• ข่าว ล่าสุด

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้า นางสาววรรณศิกา สิงห์บ้านหาด ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่การรายงานและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 /3 และม.1/4 ปีการศึกษา 2564 โดยโรงเรียนมีมาตรการที่เข้มงวดปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 —  น.ส.วรรณศิกา สิงห์บ้านหาด
0 COMMENTS