• ข่าว ล่าสุด

ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์โรงพยาบาล

ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์โรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก นำโดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดทำข้าวเหนียวมะม่วงเพื่อร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์และโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์โรงพยาบาล —  น.ส.รัสวดี แก้วโก
0 COMMENTS
User Image
น.ส.รัสวดี แก้วโก
ผู้เขียนข่าว
PROFILE