• ข่าว ล่าสุด

รับรายงานตัวนักเรียน

รับรายงานตัวนักเรียน

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการวิวัฒน์ กางการและคณะครูรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นม 1 ม 4

รับรายงานตัวนักเรียน —  นายไกรสิทธิ์ ทานะมะ
0 COMMENTS