• ข่าว ล่าสุด

รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๖ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๒ คน

รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ —  นายทวีศักดิ์ สีดามุย
0 COMMENTS