• ข่าว ล่าสุด

ร่วมกิจกรรมประชุมเพื่อสร้างทีม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ร่วมกิจกรรมประชุมเพื่อสร้างทีม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ร่วมกิจกรรมประชุมเพื่อสร้างทีม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professional Learning Community : PLC ) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ร่วมกิจกรรมประชุมเพื่อสร้างทีม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS