• ข่าว ล่าสุด

ชาติ ร่วมกิจกรรมประชุมเพื่อสร้างทีม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ชาติ ร่วมกิจกรรมประชุมเพื่อสร้างทีม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ร่วมกิจกรรมประชุมเพื่อสร้างทีม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professional Learning Community : PLC ) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชาติ ร่วมกิจกรรมประชุมเพื่อสร้างทีม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS