• ข่าว ล่าสุด

ฉีดวัคซีน

ฉีดวัคซีน

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 #หยุดเชื่อ ช่วยชาติ

ฉีดวัคซีน —  ดร.ฉัฏฐมณฑน์ ฟักแย้ม
0 COMMENTS