• ข่าว ล่าสุด

หยุดเชื้อ เพื่อชาติกับมาตรการการป้องกันโควิด

หยุดเชื้อ เพื่อชาติกับมาตรการการป้องกันโควิด

เจ้าหย่าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เข้ามาดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส-2019

หยุดเชื้อ เพื่อชาติกับมาตรการการป้องกันโควิด —  ดร.ฉัฏฐมณฑน์ ฟักแย้ม
0 COMMENTS