• ข่าว ล่าสุด

รางวัลชมเชย (ทีมชายล้วน ) และรางวัลชมเชย อันดับ ๒ (ประเภททีมหญิงล้วน) การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยฯ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รางวัลชมเชย (ทีมชายล้วน ) และรางวัลชมเชย อันดับ ๒ (ประเภททีมหญิงล้วน) การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยฯ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน ได้รับรางวัลชมเชย (ประเภททีมชายล้วน ๕ คน) และรางวัลชมเชยอันดับ ๒ (ประเภททีมหญิงล้วน ๕ คน) การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอขอบคุณผู้ฝึกซ้อม นางสาวแสงเพ็ญ ศรีพอ ครูชำนาญการพิเศษ / นางพรพรรณ ทิมสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวนิลเนตร พระสินชัย /นักเรียนผู้เข้าประกวด ผู้ปกครองนักเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้อัดคลิปวิดีโอ จาก ม. เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลทุกท่าน

รางวัลชมเชย (ทีมชายล้วน ) และรางวัลชมเชย อันดับ ๒ (ประเภททีมหญิงล้วน) การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยฯ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ —  นางจุไรรัตน์ อุปนันท์
0 COMMENTS