• ข่าว ล่าสุด

สอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4

สอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4

22 พ.ค. 2564 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม กำหนดสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน รายงานและมอบตัว ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

สอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 —  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา
0 COMMENTS