• ข่าว ล่าสุด

การปฏิบัติตนเกี่ยวโรคติดต่อโควิด -19

การปฏิบัติตนเกี่ยวโรคติดต่อโควิด -19

รร.คลองเมืองพิทยาคม ต้องขอขอบคุณ รพ.สต.ดงพลอง หมอเอ๋ที่ได้มาให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติตนเกี่ยวโรคติดต่อโควิด -19 ในครั้งนี้

การปฏิบัติตนเกี่ยวโรคติดต่อโควิด -19 —  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา
0 COMMENTS