• ข่าว ล่าสุด

หลอม SAR

หลอม SAR

21-22 มิ.ย. 2564 คณะครูกลุ่มที่ 6 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา งานประกันคุณภาพได้ร่วมเป็นผู้ดำเนินการหลอม SAR ของกลุ่มฯ

หลอม SAR —  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา
0 COMMENTS