• ข่าว ล่าสุด

ไหว้ครู

ไหว้ครู

24 มิ.ย. 2564 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564  เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์  โดย นายไพทูรย์ ปลั่งกลาง ประธานกรรมการสถานศึกษา ประธานในพิธี

ไหว้ครู —  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา
0 COMMENTS