• ข่าว ล่าสุด

เลือกตั้งกรรมการนักเรียน

เลือกตั้งกรรมการนักเรียน

24 มิ.ย. 2564 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  จัดกิจกรรม “การเลือกตั้งประธานนักเรียน”ประจำปีการศึกษา 2564 ให้นักเรียนได้เรียนรู้ วิธีขั้นตอนการเลือกตั้ง การใช้สิทธิเลือกตั้ง การหาเสียง การเข้าคูหา การนับคะแนน โดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ให้นักเรียนได้เกิดความรู้ สร้างความเชื่อมั่นใจ พัฒนาตนเอง พัฒนาโรงเรียน เป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่เป็นภาระต่อสังคม

เลือกตั้งกรรมการนักเรียน —  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา
0 COMMENTS