• ข่าว ล่าสุด

เปลี่ยนผ้า

เปลี่ยนผ้า

นายไพทูย์ ปลั่งกลาง ประธานกรรมการสถานศึกษา เปลี่ยนผ้าอังสะ พระพุทธรูปประจำโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

เปลี่ยนผ้า —  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา
0 COMMENTS