• ข่าว ล่าสุด

มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19

มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19

27 ก.ค. 2564 นายยุทธศิลป์ จินดามาตย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม นางสาวนภาพร วงศ์คง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและตัวแทนคณะครู มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ณ ศูนย์กักตัวของตำบลคลองเมือง

มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 —  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา
0 COMMENTS