• ข่าว ล่าสุด

ดำนา

ดำนา

29 ก.ค. 2564 นายยุทธศิลป์ จินดามาตย์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันดำนา ในแปลงนาสาธิตโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

ดำนา —  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา
0 COMMENTS