• ข่าว ล่าสุด

ทำความสะอาดเตรียมพื้นที่กักตัว

ทำความสะอาดเตรียมพื้นที่กักตัว

0 ก.ค. 2564 นายยุทธศิลป์ จินดามาตย์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และตัวแทนชุมนุม ร่วมกันทำความสะอาดเตรียมพื้นที่กักตัว เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ณ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

ทำความสะอาดเตรียมพื้นที่กักตัว —  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา
0 COMMENTS