• ข่าว ล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา มีการประชุมออนไลน์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน เพื่อประชุมปรึกษาหารือ และวางแผนในการทำงานของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และติดตามความเคลื่อนไหวการทำงานของทั้ง 4 ฝ่าย เพื่อให้กำลังใจในการทำงาน โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS