• ข่าว ล่าสุด

บริจาคน้ำดื่มให้ชุมชน

บริจาคน้ำดื่มให้ชุมชน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่านผู้ช่วยประภาพรรณ์ พรหมพิสารท์ เป็นตัวแทนของทางโรงเรียน ได้นำน้ำดื่มไปมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ อบต. ตำบลสะแกราช เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่พักรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด ณ หอประชุม ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนคราชสีมา

บริจาคน้ำดื่มให้ชุมชน —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS