• ข่าว ล่าสุด

เทพื้นปูนบริเวณโดม

เทพื้นปูนบริเวณโดม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยเจ้าหน้าที่จากกองช่าง มาเทพื้นปูนให้กับทางโรงเรียน ณ บริเวณลานโดมอเนกประสงค์ของโรงเรียน โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ และตรวจสอบความเรียบร้อย ซึ่งผลงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เทพื้นปูนบริเวณโดม —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS