• ข่าว ล่าสุด

ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 26 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญจังหวัดชัยภูมิ จำกัด

ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 26 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญจังหวัดชัยภูมิ จำกัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการดำเนินงาน ชุดที่ 26 ในตำแหน้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด อาคารเลขที่ 72/27-28 ก ถนนชัยประสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 26 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญจังหวัดชัยภูมิ จำกัด —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS