• ข่าว ล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อมอบนโยบายให้แต่ละฝ่ายทั้ง 5 ฝ่าย ในการดำเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การกำกับติดตามงานในฝ่ายที่สำคัญและเร่งด่วน การจัดการเรียนการสอนในระบบ ออนไลน์ด้วยระบบ SBMLD INNOVATION โดยเน้นการป้องกัน เฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS