• ข่าว ล่าสุด

การเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

การเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางสาวฐานิตา เบญจะปัก ครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

การเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS