• ข่าว ล่าสุด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ร่วมต้อนรับคณะครูจากโรงด่านเกวียนวิทยา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ที่มาศึกษาดูงานการจัดทำรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องอนุสรณ์ 25 ปี โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ และ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรบายพิเศษ นอกจากนั้นคณะศึกษาดูงาน ยังได้ชมตัวอย่างการจัดทำแฟ้มผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สื่อ และผลงานนักเรียนต่าง ๆ ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะศึกษาดูงานทุกท่านเป็นอย่างสูง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS