• ข่าว ล่าสุด

งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

วันที่ 13 กันยายน 2564 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ลงพื้นที่ทำการปูพื้นลานสวนป่า เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ให้สวยงามสะอาดน่าอยู่ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้กับนักเรียน โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา คอยควบคุมดูแล ให้กำลังใจในการทำงานอย่างใกล้ชิด

งานอาคารสถานที่ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS