• ข่าว ล่าสุด

ประชุมฝ่ายบริหาร

ประชุมฝ่ายบริหาร

วันที่ 20 กันยายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน เพื่อปรึกษาหารือ และร่วมวางแผนในการปฏิบัติงาน ติดตามความเคลื่อนไหวในการทำงานของทั้ง 4 ฝ่าย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประชุมฝ่ายบริหาร —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS