• ข่าว ล่าสุด

ขวัญและกำลังใจ

ขวัญและกำลังใจ

วันที่ 20 กันยายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ คุณครูเกรียงศักดิ์ งามธงไชย และนอกจากนั้นยังได้ ร่วมแสดงความเสียใจ และมอบเงินเพื่อร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสที่คุณแม่ของคุณครูมนัส มีสีผ่อง ได้เสียชีวิต เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร

ขวัญและกำลังใจ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS