• ข่าว ล่าสุด

การประเมินครูอัตราจ้าง

การประเมินครูอัตราจ้าง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 กระผมนายสุริยนต์ ลบบำรุง ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ เป็นคณะกรรมการประเมินครูอัตราจ้าง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

การประเมินครูอัตราจ้าง —  นายสุริยนต์ ลบบำรุง
0 COMMENTS