• ข่าว ล่าสุด

การประเมินครูอัตราจ้าง อบจ.ชัยภูมิ

การประเมินครูอัตราจ้าง อบจ.ชัยภูมิ

ในวันที่ 24 กันยายน 2564 กระผมนายสุริยนต์ ลบบำรุง ได้รับมอบหมายจาก อบจ.ชัยภูมิ ให้ปฏิบัติหน้าที่ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของครูอัตราจ้าง ณ โรงเรียนบ้านเป้า ซึ่งการประเมินนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การประเมินครูอัตราจ้าง อบจ.ชัยภูมิ —  นายสุริยนต์ ลบบำรุง
0 COMMENTS