• ข่าว ล่าสุด

โครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน (สะอาดบุรี จูเนียร์) ประจำปี ๒๕๖๔

โครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน (สะอาดบุรี จูเนียร์) ประจำปี ๒๕๖๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า (โรงเรียนน้องใหม่) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๔ ทีม จากทั้งหมด ๒๑ ทีม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) ซึ่งเป็นโรงเรียนพี่่ลี่้ยง จากการร่วมกันนำเสนอรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน (สะอาดบุรี จูเนียร์) ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือไทยพีบีเอส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงการจัดการขยะให้เกิดขึ้นจริงกับโรงเรียน สร้างการมีส่วนร่วมและแรงบันดาลใจแก่เยาวชน นักเรียนในการจัดการขยะ รวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืนอีกด้วย หลังจากนี้ ๓ เดือน คณะกรรมการจะลงพื้นที่จริงเพื่อประเมินและตัดสินผลการดำเนินงาน

โครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน (สะอาดบุรี จูเนียร์) ประจำปี ๒๕๖๔ —  นางจุไรรัตน์ อุปนันท์
0 COMMENTS