• ข่าว ล่าสุด

ร่วมงานวันน้อมรำลึกในพระมหากรูณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

ร่วมงานวันน้อมรำลึกในพระมหากรูณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เข้าร่วมงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.15-10.น. ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ร่วมงานวันน้อมรำลึกในพระมหากรูณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS