• ข่าว ล่าสุด

เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

24 ตุลาคม 2564 นางสาวนภาพร วงศ์คง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 —  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา
0 COMMENTS