• ข่าว ล่าสุด

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ รอบที่ 2 เข็ม 1 นักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ รอบที่ 2 เข็ม 1 นักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

นักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ไปฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จำนวน 119 ในรอบที่ 2 เข็มที่ 1

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ รอบที่ 2 เข็ม 1 นักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา —  นายนรากร ศรีวงษา
0 COMMENTS
User Image
นายนรากร ศรีวงษา
ผู้เขียนข่าว
PROFILE