• ข่าว ล่าสุด

การอบรมการใช้อุปกรณ์ การสอนหุ่นยนต์(RoborobokII )

การอบรมการใช้อุปกรณ์ การสอนหุ่นยนต์(RoborobokII )

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นประธานในการเปิดอบรมการใช้ชุดอุปกรณ์การสอนหุ้นยนต์ Roborobo KII โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการนำหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้กับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ซึ่งได้แก่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โดยมีตัวแทนของคณะครูจากโรงเรียนห้วยยางวิทยาคมและโรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย

การอบรมการใช้อุปกรณ์ การสอนหุ่นยนต์(RoborobokII ) —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS