• ข่าว ล่าสุด

รับการประเมินเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รับการประเมินเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

6 ตุลาคม 2564 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม รับการประเมินเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากคณะกรรมการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รับการประเมินเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 —  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา
0 COMMENTS