• ข่าว ล่าสุด

เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศ เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 รอ อบจ.นม. และสาธารณสุขจังหวัดแจ้งอีกครั้ง ปล.#ขอให้นักเรียนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด #ขอให้นักเรียนที่เดินทางไปต่างจังหวัดกลับเข้ามาในชุมชนหรือหมู่บ้าน เพื่อกักตัวสังเกตอาการก่อนเปิดเรียน

เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 —  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา
0 COMMENTS