• ข่าว ล่าสุด

พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพัฒนาผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพัฒนาผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพัฒนาผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมย่อย ติวเข้มฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ตำบลบ้านเป้า อำเภเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพัฒนาผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS