• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

๒๖ พฤศจิกายน ๖๔/๘.๑๐-๐๘.๓๐ น. โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ จัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์ หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกสวดมนต์ทำนองสรภัญญะถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโรงเรียน ฝึกการบริหารจิต เจริญปัญญา และถวาย เป็นพุทธบูชาอันเป็นมงคลแก่ชีวิต ณ ห้องประชุมอาคารวังสวรรค์ฯ ๑ และ ๒

กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ —  นายชาญวิทย์ รังมาตย์
0 COMMENTS