• ข่าว ล่าสุด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยตกลงความร่วมมือ (MOU)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยตกลงความร่วมมือ (MOU)

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เพื่อพบปะผู้บริหาร ครู ศึกษาบริบทพื้นฐานของโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยตกลงความร่วมมือ (MOU) —  นายชัยวัฒน์ นวลคำ
0 COMMENTS
User Image
นายชัยวัฒน์ นวลคำ
ผู้เขียนข่าว
PROFILE