• ข่าว ล่าสุด

ฉีดพ่นสารเคมีในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัส

ฉีดพ่นสารเคมีในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัส

26 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาฉีดพ่นสารเคมีในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะมีขึ้นในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ฉีดพ่นสารเคมีในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัส —  นายเฉลิมวุฒิ ตรีตรอง
0 COMMENTS