• ข่าว ล่าสุด

โครงการสะอาดบุรี จูเนียร์ ประจำปี ๒๕๖๔

โครงการสะอาดบุรี จูเนียร์ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวกนกวรรณ ไข่แก้ว ผอ.รร.เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (ในฐานะโรงเรียนพี่เลี้ยง) นางจุไรรัตน์ อุปนันท์ ผอ. รร. เทศบาลบ้านเขาเต่า (ในฐานะโรงเรียนน้องใหม่) พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียนทั้ง ๒ โรงเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืน (สะอาดบุรี จูเนียร์) ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งโรงเรียนพี่และน้องได้ร่วมกันนำเสนอแผนงานการจัดการขยะในโรงเรียน ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เป็น ๑ ใน ๔ ทีม ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ Thai PBS.

โครงการสะอาดบุรี จูเนียร์ ประจำปี ๒๕๖๔ —  นางจุไรรัตน์ อุปนันท์
0 COMMENTS