• ข่าว ล่าสุด

รับสนับสนุน ตารางธาตุ

รับสนับสนุน ตารางธาตุ

??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม?? สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอขอบพระคุณรศ.ดร.ชาติไทย แก้วทอง และคณะ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน "ตารางธาตุ" ให้แก่นักเรียนในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

รับสนับสนุน ตารางธาตุ —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS