• ข่าว ล่าสุด

จังหวัดเคลื่อนที่

จังหวัดเคลื่อนที่

??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม?? นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน โครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นการออกหน่วยบริการประชาชนถึงหมู่บ้าน ทั้งในและนอกเวลาราชการ เพิ่มโอกาสและทางเลือก ในการรับบริการจากภาครัฐ และได้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคจากเหล่ากาชาด พันธุ์ปลาจากสำนักงานประมง สน.พัฒนาชุมชนจังหวัดมอบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท และสำนักงานปศุสัตว์ให้เกษตรกรยืมโคกระบือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชน โดยมีนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ.นม., ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ, นายชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ. ที่ วัดสมานมิตร อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 23/12/2564

จังหวัดเคลื่อนที่ —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS