• ข่าว ล่าสุด

ขอพรนายกหน่อย

ขอพรนายกหน่อย

นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูเข้าสวัสดีปีใหม่ ขอพร ท่านนายก ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันปีใหม่

ขอพรนายกหน่อย —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS