• ข่าว ล่าสุด

รับชุดตรวจ ATK

รับชุดตรวจ ATK

??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม?? นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เข้ารับชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test kit (ATK) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก ท่านนายกหน่อย ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ณ หอประชุมพระบรมราชสมภพ 200 ปี วัดสุทธจินดา เวลา 09.30 น. ภาพข่าว เพจนายกหน่อย #พัฒนาการศึกษา #สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นครราชสีมา #โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

รับชุดตรวจ ATK —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS