• ข่าว ล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1

ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1

??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม?? วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 โรงเรียนเปิดเรียนแบบ On-Site 100% ขอให้นักปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) สำหรับพื้นที่ควบคุมจังหวัดนครราชสีมา อย่างเคร่งครัด โดยการสวมใส่แมส หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง #พัฒนาการศึกษา #โรงเรียนหนองงงูเหลือมพิทยาคม

ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS