• ข่าว ล่าสุด

ประชุมอนุกรรมการ Big data

ประชุมอนุกรรมการ Big data

ประชุม อนุกรรมการดำเนินการระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมอนุกรรมการ Big data —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS