• ข่าว ล่าสุด

ผู้อำนวยการนิเทศงานนักการ-ภารโรง

ผู้อำนวยการนิเทศงานนักการ-ภารโรง

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นิเทศการปฏิบัติงานของนักการ -ภารโรง ให้คำแนะนำเสริมแรงในการทำงาน เพื่อให้นักการ - ภารโรง สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์และเกิดผลดีกับทางโรงเรียนและมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

ผู้อำนวยการนิเทศงานนักการ-ภารโรง —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS