• ข่าว ล่าสุด

โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ จัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์

โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ จัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ /๘.๑๐-๐๘.๓๐ น. โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ จัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์ หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกสวดมนต์ทำนองสรภัญญะถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโรงเรียน ฝึกการบริหารจิต เจริญปัญญา และถวาย เป็นพุทธบูชา อันเป็นมงคลแก่ชีวิต ณ ห้องประชุมอาคารวังสวรรค์ฯ ๑ และ ๒

โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ จัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์ —  นายชาญวิทย์ รังมาตย์
0 COMMENTS